Krajowe Stowarzyszenie

Antymobbingowe we Wrocławiu

The National Association for Anti-Mobbing

 

Strona główna

 

Bezpłatne porady prawne

 

    Wymienione niżej kancelarie prawne zgodziły się bezpłatnie udzielać porad prawnych osobom prześladowanym w pracy. Nasze Stowarzyszenie bardzo serdecznie im dziękuje i prosi inne kancelarie  prawne w Polsce o podobną, bardzo pożyteczną służbę społeczną. Osoby mobbowane mogą pisać lub zgłaszać się pod adresy:

Þ   Kancelaria Prawna CELSUS Andrzej Ring, ul. Siewierska 13/22-23, Warszawa

     tel. (022)659-58-83, e-mail: aring@neostrada.pl

 

Þ   Kancelaria Adwokacka Antoni Skorupski, ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów, tel. 0601-917-101,

     e-mail: ania.22@neostrada.pl