Krajowe Stowarzyszenie

Antymobbingowe we Wrocławiu

The National Association for Anti-Mobbing

 

Strona główna
W górę

 

 

 

Anna Kowalska                                                              Wrocław, 10.12.2004 r.

ul. Zwyczajna 3/2

50-234 Wrocław

 

  

                                                                              Państwowa Inspekcja Pracy

                                                              Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
                                                               ul. Zielonego Dębu 22
                                                               51-621 Wrocław

 

 

S K A R G A

 

         Pragnę złożyć skargę na mojego pracodawcę – Firma „Wyzyskiwacz” sp. z oo z siedzibą przy ul. Legnickiej 34, 58-234 Wrocław.

         W w/w zakładzie pracy nie są przestrzegane przepisy prawa pracy w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia i przeciwdziałania mobbingowi.

Mój nowy przełożony, Andrzej Wredny, który został zatrudniony ponad rok temu terroryzuje niektórych pracowników. Praktykowane przez niego metody to między innymi:

bullet nakładanie obowiązków, których nie jest się w stanie wykonać pracując na pełny etat (w ciągu roku nadgodziny w związku z nadmiarem pracy przekraczają znacznie ilość  dopuszczalną przez kodeks pracy),

bullet skłócanie pracowników ze sobą, tj. obmawianie jednych przed drugimi,

bullet brak jakiegokolwiek poszanowania czasu pracownika, tj. organizowanie niezapowiedzianych spotkań po godzinach pracy,

bullet informowanie w danym dniu o konieczności dłuższej pracy (niejednokrotnie praca w biurze, przy komputerze trwa ok.12 13 godzin ),

bullet zlecanie prac jako pilnych, które w rezultacie okazują się niepotrzebne,

bullet używanie wulgarnego słownictwa w rozmowie z pracownikami,

bullet wprowadzanie stresowej atmosfery w pracy oraz chaosu (zlecanie zadań wymagających dłuższego nakładu pracy, a oczekiwanie efektów po kilku minutach. Zdarza się, że osoba,  która konkretną pracę ma wykonać, nie zdąży nawet dotrzeć z gabinetu dyrektora do swojego pokoju, a już otrzymuje ponaglający telefon z pytaniem o efekt pracy),

bullet obiecywanie wynagrodzenia za dodatkową pracę i niedotrzymywanie słowa w tym zakresie.

Ta sytuacja jest nie do wytrzymania. Na każdy telefon z sekretariatu pracownicy reagują bólem żołądka i wpadają w panikę, zaczynają chorować. Większość osób stosuje silne środki uspokajające, aby przetrwać kolejny dzień w pracy. Po weekendzie lub powrocie z urlopu w nocy nie jesteśmy w stanie spać, bojąc się tego, co nas następnego dnia może spotkać ze strony dyrektora.

W związku z zastrzeżeniem z art. 24. ust. 3 pkt 2 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie wyrażam zgody na ujawnienie informacji, że kontrola przeprowadzana jest z mojej skargi.

 

Z poważaniem

 

Anna Kowalska

 

 

(wzór skargi na podstawie listu opracował Tadeusz Stalewski)