Krajowe Stowarzyszenie

Antymobbingowe we Wrocławiu

The National Association for Anti-Mobbing

 

Strona główna
Listy i porady
Nasze publikacje
Oddziały
Szkolenia
Porady prawne
1% od podatku

 

Naszą misją jest niesienie pomocy ofiarom mobbingu i uwrażliwianie społeczeństwa, a zwłaszcza pracodawców, na problem dręczenia ludzi w miejscu pracy

     Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe jest organizacją pozarządową. Powstało w 2002 roku we Wrocławiu. Swoją działalnością obejmuje cały kraj. W naszej witrynie można znaleźć informacje o aktualnych patologicznych problemach występujących w stosunkach pracy w naszym kraju, nazywanych mobbingiem, o tym, jak można znaleźć pomoc w sytuacji szykanowania w pracy oraz o działalności naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy do obejrzenia!

Nasze cele i działalność

    Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom prześladowanym w środowisku pracy oraz przeciwdziałanie zjawisku mobbingu.

Mobbing jest to bezpodstawne, ciągłe i długotrwałe dręczenie, zastraszanie, prześladowanie, szykanowanie człowieka w pracy nie tylko przez przełożonego, ale czasem także przez współpracowników, powodujące poczucie bezsilności, upokorzenia i krzywdy, prowadzące  w konsekwencji do ogólnego złego samopoczucia i pogorszenia stanu zdrowia ofiary.

    Od 1 stycznia 2004 r. pojęcie mobbingu zostało wprowadzone do kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek zwalczania mobbingu w swoim zakładzie pracy, a  mobbowany (dręczony) pracownik może dochodzić odszkodowania od pracodawcy [Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 listopada 2003 roku (Dz. U. 2003 nr 213 poz. 2081)].

 Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe:

bulletOrganizuje stałe spotkania indywidualne i grupowe, podczas których osoby mobbowane mają możność przedstawienia swojego problemu i uzyskania życzliwej porady psychologicznej lub prawnej, a w razie potrzeby interweniuje u pracodawców na rzecz osób mobbowanych oraz wspiera ich przed sądami pracy. Zapraszamy każdego, kto czuje się prześladowany w pracy, na spotkania, na które trzeba umówić się wcześniej telefonicznie lub e-mailem, korzystając z podanych numerów i adresów. Spotkania odbywają się we Wrocławiu oraz w naszych Oddziałach.
bulletUdziela porad i konsultacji drogą korespondencyjną.
bulletProwadzi działalność oświatową przez szkolenia dla pracodawców i pracowników na temat stanu prawnego dotyczącego mobbingu, uczy jak pracodawca powinien zwalczać mobbing w miejscu pracy; jak pracownik może się bronić przed prześladowaniem; pracodawcom doradza, jak kierować ludźmi, aby nie doszło do mobbingu pracowników.
bulletProwadzi badania zjawiska mobbingu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu kobiet.
bulletNagłaśnia problem mobbingu w środkach masowego przekazu, współpracuje w tym zakresie z innymi organizacjami pozarządowymi.

Pracowniku!
Jeśli w pracy - przełożeni albo współpracownicy - źle Cię traktują, narzucają Ci za dużo obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami, niesprawiedliwie Cię krytykują, oskarżają o niepopełnione błędy, przywłaszczają sobie efekty Twojej pracy, ustawicznie zarzucają Ci niekompetencję, nieuczciwość, niską wydajność, szantażują zwolnieniem lub bezpodstawnie Cię zwalniają z pracy, to znaczy, że jesteś mobbowany. Zgłoś się do nas osobiście, telefonicznie, przez pocztę lub wyślij e-mail albo skorzystaj z naszej witryny. Postaramy się Ci pomóc. Nie jesteś sam(a)! Przedstaw swój problem, uzyskasz poradę specjalisty lub innych ludzi, którzy tak jak Ty byli w pracy mobbowani.

Pracodawco i Kierowniku!
Jeśli masz konflikty z pracownikiem, nie potrafisz zrozumieć jego zachowania, nie możesz wyegzekwować należytego wykonania pracy, czujesz nieuzasadnioną niechęć wobec siebie ze strony pracownika lub masz inne wątpliwości związane z kierowaniem ludźmi, to też zgłoś się do nas, opisz swoje problemy, podaj przykłady. Chcemy słuchać i przedstawiać nie tylko racje osób mobbowanych, ale także argumenty i przykłady pracodawców niesłusznie podejrzewanych o stosowanie mobbingu.

Korespondencja  do nas

    Generalnie uznajemy zasadę, że najlepiej jest udzielać porad podczas indywidualnych i bezpośrednich spotkań z osobami potrzebującymi pomocy, ale ze względu na różne okoliczności (np. odległości, potrzeba zachowania absolutnej anonimowości, brak czasu itp.) dopuszczamy możliwość udzielania porad drogą korespondencyjną. Prosimy więc pisać do nas o swoich problemach z przełożonymi, współpracownikami lub podwładnymi.

Adres pocztowy (Post adress):    

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe

50-237 Wrocław, ul. Ołbińska 18/5

Telefon:                                       0 606 37 19 19

Ponadto mamy nasze Oddziały w Krakowie, Łodzi i w Gdańsku. Kontakt...

 

Zapraszamy wszystkich do współpracy z nami w charakterze organizatora oddziału w swojej miejscowości. Służymy pomocą organizacyjną i prawną, jak założyć i prowadzić oddział Stowarzyszenia.

<P><A HREF="http://www.most.org.pl/redirect.php" TARGET="_blank"> <IMG
SRC="http://www.most.org.pl/banner.php" WIDTH="400" HEIGHT="50"
BORDER="1" ALT="Strony umieszczone na serwerze MOST"></A></P>