Krajowe Stowarzyszenie

Antymobbingowe we Wrocławiu

The National Association for Anti-Mobbing

 

Strona główna

 

Oddziały KSA

Krakowski Oddział KSA    www.nomobbing.pl

 Adres tymczasowy:         31-501 Kraków, ul. Kopernika 26

Telefon:                            (012) 62-93-322

E-mail:                             jnaliwajko@interia.pl

Prezes Oddziału:             Jarosław Naliwajko SJ

 

 Łódzki Oddział KSA

 Adres:  93-286 ŁódŸ,  ul. Przędzalniana 127/40  

Telefon:  0605405771  

E-mail: antymob@op.pl 

Prezes Oddziału: Dr Witold Matuszyński

___________________________________________________________________________

 Punkt Konsultacyjny w Gdańsku 

Regina Talik                   E-mail:   Office@mobbing.most.org.pl