Krajowe Stowarzyszenie

Antymobbingowe we Wrocławiu

The National Association for Anti-Mobbing

 

Strona główna
Publikacja 1
publikacja 2

 

Nasze publikacje

    Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność publikacyjną. W gronie naszych działaczy mamy pracowników naukowych - socjologów, psychologów, politologów i innych - którzy prowadzą badania mobbingu i publikują swoje prace w czasopismach naukowych, na konferencjach, seminariach itp. Ponadto działacze Stowarzyszenia zabierają głos w prasie, udzielają wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych na tematy dotyczące mobbingu. Część z tego dorobku pragniemy upowszechnić za pomocą naszej witryny.

bullet Agata Bechowska-Gebhardt, Tadeusz Stalewski - Mobbing. Patologia zarządzania personelem, DIFIN Warszawa 2004, ss. 84, cena 25 zł. Jest to podręcznik o mobbingu napisany przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej działających w naszym Stowarzyszeniu, dostępny w księgarniach lub na stronie wydawcy: www.difin.p

 
bulletWitold Matuszyński - O źródłach i sposobach przezwyciężania mobbingu w organizacji (Referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskiej Konferencji – „Etyka w życiu gospodarczym” 13 maja 2004 r. w Łodzi, zorganizowanej przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łódź)